Statutul asociatiei Ijarul

   
 

ACTUL CONSTITUTIV ACTUALIZAT

Al Asociatiei „IJARUL”

I.Asociaţii :
1. Mugea Toma
2. Irimies Miluta
3. Nechifor Dan-Aurel
4. Matei Lucian
5. Bodea Ionel
6. Pop Iosif
7. Pop Nicolae
8. Pop Ana
9. Potor Viorel Virgil
10. Pop Maria
11. Marinca Liviu
12. Plesa Viorel
13. Safta Ioan
14. Matis Iosif
15. Pop Petru
16. Pop Ioan
am hotarat actualizarea prezentului Act Constitutiv al Asociatiei „IJARUL”, datorita modificarilor esentiale aduse prin adoptarea Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor nr.1/04.03.2012
II. a) Asociatia Crescatorilor de Ovine si Caprine din Zona Muntilor Apuseni, Valea Somesului si zonele limitrofe se constituie ca organizatie profesionala cu personalitate juridica romana, neguvernamentala, apolitica si independenta, deplin autonoma din punct de vedere structural, functional si economic, de drept privat, nepatrimonial, de interes comunitar-local, in baza Ordonantei de Guvern nr.26/30.01.2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata de Ordonanta de Guvern nr. 37/2003 si aprobata de Legea nr. 246/2005, prin liberul consimtamant al crescatorilor de ovine si caprine, avnd ca scop si obiective urmatoarele:
            b) Initierea, desfasurarea si sprijinirea de activitati privind cresterea animalelor domestice prin fonduri proprii, precum si in intelegeare si colaborarea cu alte asociatii, societati, fundatii cu acelasi profil sau care au menirea sa asigure ingrijirea, cresterea si protectia animalelor.
            c) Promovarea solidaritatii producatorilor- crescatorilor de ovine si caprine, cu respectarea principiului fundamental al autonomiei fiecarui producator cu sau fara personalitate juridica.
            d) Sprijinirea si sustinerea membrilor asociatiei in relatiile de parteneriat cu agentii economici care preiau, prelucreaza si valorifica laptele, carnea, lana si alte produse derivate, precum si cu agentii economici care produc si comercializeaza masini, instalatii, utilaje si alte produse folosite in procesul cresterii ovinelor si caprinelor.
            e) Facilitarea accesului crescatorilor de animale din zona  Muntilor Apuseni, Valea Somesului si zonele limitrofe, prin resurse private sau publice, din tara si strainatate la programe si informatii de ultima ora si realizarea parteneriatului dintre autoritatile publice si persoanele juridice de drept privat fara scop patrimonial pentru accesul la programe de finantare guvernamentale si neguvernamentale.
            f) Sprijina asociatii la obtinerea factorilor de productie, biologici, termici, materiali si financiari, asigura consultanta tehnica si protectia economica a membrilor sai, in limitele legislatiei in vigoare.
            g) Desfasurarea de activitati in sensul promovarii traditiilor locale, agroturismului, protejarii mediului si naturii, sprijinirii religiei si a valorilor umane, sustinerii bunastarii sociale, la nivel local, concertarii mijloacelor si fortelor locale in scopul imbunatatirii metodelor de crestere si exploatare a animalelor, in speta a ovinelor si caprinelor, asigurarii mediatizarii, popularizarii problemelor si specificului ingrijirii si cresterii ovinelor si caprinelor, in zona Muntilor Apuseni, Valea Somesului Rece si zonele limitrofe.
            h) Constituirea unui fond de premiere pentru persoanele care  depun o activitate meritorie si sustinuta in sprijinul realizarii scopurilor asociatiei.
            III. Sediul Asociatiei IJARUL este in Cluj-Napoca, str. Ion Pop Reteganul nr.1, judetul Cluj, Romania.
            IV. Durata de functionare a asociatiei este pe termen nelimitat.
            V. Patrimoniul asociatiei este de 700 lei RON (600 lei RON patrimoniul initial si 100 lei aporturi ulterioare): Mugea Toma- 50 lei RON, Pop Nicolae- 50 lei RON, Pop Ana- 50 lei RON, Potor Viorel Virgil- 50 lei RON, Pop Maria- 50 lei RON, Pop Iosif- 50 lei RON, Marinca Liviu- 50 lei RON, Plesa Viorel- 50 lei RON, Safta Ioan- 50 lei RON, Matis Iosif- 50 lei RON, Pop Petru- 50 lei RON, Pop Ioan- 50 lei RON, Irimies Miluta- 50 lei RON, Nechifor Dan-Aurel – 50 lei RON.
Sursele de venit ale Asociaţiei sunt cele prevăzute în Statutul asociaţiei şi de legislaţia în vigoare. Asociaţia va putea desfăşura activităţi economice directe în măsura în care au un caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al asociaţiei. Asociaţia are un buget propriu de venituri şi cheltuieli. Situaţiile financiare se întocmesc în conformitate cu legislaţia în vigoare.
            VI. Organul de conducere al Asociatiei IJARUL este Adunarea Generala formata din toti membrii asociati. Organul de administrare este Consiliul Director al Asociatiei, format din 5 membrii, condus de un Presedinte si doi vicepresedinti alesi, dupa cum urmeaza:

 1. Mugea Toma- presedinte
 2. Irimies Miluta- vicepresedinte
 3. Nechifor Dan-Aurel- vicepresedinte
 4. Matei Lucian- membru

      5.   Pop Iosif- membru
VII. Controlul activitatii economico-financiare va fi realizat de o comisie formata din 3 (trei) cenzori, dupa cum urmeaza:

 1. Bodea Ionel
 2. Bota Nicoleta
 3. Mugea Camelia

Împuterniciţi în vederea desfăşurării procedurii de modificare a Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei sunt oricare dintre următorii:
D-nul Mugea Toma, cu datele de identificare de mai sus, sau d-l Avocat Dan-Ioan ONIGA, membru al Baroului Cluj, cu sediul avocatial in Cluj-Napoca,
Prezentul act constitutiv a fost semnat în 7 (sapte) exemplare originale, astăzi, data atestării sale de către avocat.
Adunarea Generala a Asociatiei IJARUL:

Mugea Toma

Irimies Miluta

Nechifor Dan-Aurel

Matei Lucian

Pop Iosif

Bodea Ionel

Pop Nicolae
Pop Ana

Potor Viorel Virgil
Pop Maria
Marinca Liviu
Plesa Viorel
Safta Ioan
Matis Iosif
Pop Petru
Pop Ioan

 

STATUTUL ACTUALIZAT

AL ASOCIAŢIEI  „IJARUL”

CAPITOLUL I – DISPOZITII GENERALE. DENUMIREA, SEDIUL ŞI DURATA ASOCIAŢIEI
Art.1. Membrii Asociatiei sunt:
1. Mugea Toma
2. Irimies Miluta
3. Nechifor Dan-Aurel
4. Matei Lucian
5. Bodea Ionel
6. Pop Iosif,
7. Pop Nicolae
8. Pop Ana
9. Potor Viorel Virgil
10. Pop Maria
11. Marinca Liviu
12. Plesa Viorel
13. Safta Ioan
14. Matis Iosif
15. Pop Petru
16. Pop Ioan
Asociatia Crescatorilor de Ovine si Caprine din Zona Muntilor Apuseni, Valea Somesului si zonele limitrofe se constituie ca organizatie profesionala cu personalitate juridica romana, neguvernamentala, apolitica si independenta, deplin autonoma din punct de vedere structural, functional si economic, de drept privat, nepatrimonial, de interes comunitar-local, in baza Ordonantei de Guvern nr.26/30.01.2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata de Ordonanta de Guvern nr. 37/2003 si aprobata de Legea nr. 246/2005, prin liberul consimtamant al crescatorilor de ovine si caprine.
Art.2. Denumirea Asociaţiei Crescatorilor de Ovine si Caprine din Zona Muntilor Apuseni, Valea Somesului si zonele limitrofe este „IJARUL”.
Art.3. Asociatia actioneaza in concordanta cu interesele membrilor sai in conformitate cu principiile economiei de piata.
Art.4. Asociatia poate infiinta societati comerciale, prin care sa desfasoare activitati legate de aprovizionarea tehnico-materiala si furajera, de comercializare a animalelor, ca si de preluare, prelucrare si valorificare a produselor animaliere sau orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu in stransa legatura cu indeplinirea scopului principal al persoanei juridice.
Art. 5. Sediul Asociaţiei este în România, Mun. Cluj-Napoca, Str. I.P Reteganul nr.1, Judeţul Cluj. Sediul poate fi schimbat pe baza hotararii Consiliului Director.
 Art.6. Asociatia isi poate constitui filiale sau sucursale, ca structuri teritoriale pe baza hotararii Adunarii generale, in limitele legii, prin care le poate aloca cate un patrimoniu.Sediul Asociaţiei va putea fi mutat în orice alt loc în baza unei Hotărâri a Consiliului de administratie al Asociaţiei.
Art. 7. – Asociaţia este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

CAPITOLUL II – SCOPUL ASOCIAŢIEI
Art. 8. Initierea, desfasurarea si sprijinirea de activitati privind cresterea animalelor domestice prin fonduri proprii, precum si in intelegeare si colaborarea cu alte asociatii, societati, fundatii cu acelasi profil sau care au menirea sa asigure ingrijirea, cresterea si protectia animalelor.
            Promovarea solidaritatii producatorilor- crescatorilor de ovine si caprine, cu respectarea principiului fundamental al autonomiei fiecarui producator cu sau fara personalitate juridica. Sprijinirea si sustinerea membrilor asociatiei in relatiile de parteneriat cu agentii economici care preiau, prelucreaza si valorifica laptele, carnea, lana si alte produse derivate, precum si cu agentii economici care produc si comercializeaza masini, instalatii, utilaje si alte produse folosite in procesul cresterii ovinelor si caprinelor.
            Facilitarea accesului crescatorilor de animale din zona  Muntilor Apuseni, Valea Somesului si zonele limitrofe, prin resurse private sau publice, din tara si strainatate la programe si informatii de ultima ora si realizarea parteneriatului dintre autoritatile publice si persoanele juridice de drept privat fara scop patrimonial pentru accesul la programe de finantare guvernamentale si neguvernamentale.
              Sprijina asociatii la obtinerea factorilor de productie, biologici, termici, materiali si financiari, asigura consultanta tehnica si protectia economica a membrilor sai, in limitele legislatiei in vigoare.
              Desfasurarea de activitati in sensul promovarii traditiilor locale, agroturismului, protejarii mediului si naturii, sprijinirii religiei si a valorilor umane, sustinerii bunastarii sociale, la nivel local, concertarii mijloacelor si fortelor locale in scopul imbunatatirii metodelor de crestere si exploatare a animalelor, in speta a ovinelor si caprinelor, asigurarii mediatizarii, popularizarii problemelor si specificului ingrijirii si cresterii ovinelor si caprinelor, in zona Muntilor Apuseni, Valea Somesului Rece si zonele limitrofe.
            Constituirea unui fond de premiere pentru persoanele care  depun o activitate meritorie si sustinuta in sprijinul realizarii scopurilor asociatiei.
Art.9. Asociatia urmareste scopuri ce beneficiaza de inlesniri de impozite, neurmarind obtinerea de profituri.
Art.10. Schimbarea scopului asociatiei se poate face numai de catre Adunarea Generala, cu intrunirea votului a trei patrimi din numarul membrilor sai. In toate cazurile schimbarea scopului asociatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in cea mai mare parte ori daca acesta nu mai poate fi indeplinit.

CAPITOLUL III – Membrii
Art. 11. Pot fi membrii ai asociatiei crescatori de animale si alte persoane fizice sau juridice care prin activitatea lor pot contribui la realizarea scopului asociatiei si au deplina capacitate de exercitiu.
Art.12. Calitatea de membru al asociatiei se poate pierde prin exprimarea in scris a dorintei de retragere a membrului, ca masura disciplinara prin decizia Consiliului Director sau prin pierderea capacitatii de folosinta si/sau exercitiu a acestuia si totodata prin dizolvarea si lichidarea asociatiei.

CAPITOLUL IV. - Patrimoniul
Art.13. Patrimoniul iniţial al asociaţiei este distinct si autonom, in valoare de de 600 lei RON, constituit din contribuţia în numerar a asociaţilor.
Art. 14. – Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele :

 • cotizaţiile membrilor săi şi alte contribuţii de la bugetele autorităţilor locale ;
 • dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale ;
 • donaţii, sponsorizări sau legate;
 • orice alte surse legale de venituri.

Donatiile si legatele pot fi sume de bani, bunuri mobile si imobile, drepturi de autor, actiuni sau creante.
Pentru a-si putea indeplini obiectivele si pentru a-si putea mari patrimoniul, asociatia poate achizitiona animale, bunuri, drepturi de autor, asumandu-si toate obligatiile legale ce decurg din transferul de bunuri si fonduri.
Art. 15. – Activiatea economico-financiara se raporteaza prin bilantul anual al asociatiei si controlul comisiei de cenzori si se organizeaza conform legislatiei fiscale in vigoare. Operatiunile financiar-contabile ale asociatiei se vor putea face numai cu semnatura presedintelui sau a imputernicitului acestuia.
Art. 16. – Activitatea economico-financiara si de gestiune se tine de personal calificat si este supusa controlului Consiliului Director si comisiei de cenzori; asociatia poate deschide cont in orice banca din Romania sau strainatate, cu respectarea legislatiei in vigoare.
Art.17. – Exercitiul economico-fianciar incepe de la data de 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie; primul exercitiu incepe de la data constituirii asociatiei.

CAPITOLUL V -  Organizarea si functionarea asociatiei
Art. 18. – Organele asociatiei sunt:

 • Adunarea Generala;
 • Consiliul Director;
 • Comisia de Cenzori;

Art.19. – Adunarea Generala este organul de conducere, alcatuit din totalitatea asociatilor si este statutar intrunita daca numarul participantilor prezenti si reprezentati totalizeaza jumatate plus unu din numarul total al membrilor asociatiei. Competenta adunarii generale cuprinde:

 • elaborarea strategiei şi a obiectivelor concrete ale Asociaţiei;
 • aprobarea raportului de activitate al Consiliului Director pentru perioada anterioară,  a situaţiilor financiare ale Asociaţiei pentru exerciţiul încheiat şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru următorul exerciţiu financiar.
 • alegerea şi revocarea preşedintelui asociaţiei şi a membrilor Consiliului Director;
 • alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
 • înfiinţarea de filiale;
 • aprobarea constituirii, atribuţiilor, funcţionării şi organizării aparatului tehnic al Asociaţiei, precum şi a organigramei şi politicii de personal a Asociaţiei;
 • modificarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei;

      h) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
            i) aprobarea primirii de noi membri în Asociaţie şi a retragerii unor membri din Asociaţie;

 • orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an, dar se poate convoca in sesiune extraordinara la cererea unei treimi din membrii asociatiei sau a doua treimi din Consiliul Director si are drept de control permanent asupra organelor prevazute la art.19 lit. c) si d). Convocarea Adunarii Generale se face cu cel putin 15 zile inainte de data programata.
Art.20. Asociatul care, intr-o anumita problema supusa hotararii Adunarii Generale, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.
Art.21. Hotararile luate de Adunarea generala, in limitele legii, ale actului constitutiv si ale statutului sunt obligatorii chiar si pntru asociatii care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat impotriva.
Art. 22. Hotararile adunarii generale, contrare legii, ale actului constitutiv si ale statutului pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre asociatii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data la care au luat la cunostiinta despre hotararea sau de la data la care a avut loc sedinta, dupa caz.
Cererea de anulare se solutioneza in camera de consiliu de catre judecatoria in circumscriptia caruia isi are sediul asociatia. Hotararea instantei este supusa numai recursului.

CAPITOLUL VI – ORGANELE ASOCIAŢIEI
Art.23. Consiliul Director este organul executiv de administrare al asociatiei si este condus de presedinte. Consiliul Director se compune din 7 membri desemnati de catre Adunarea Generala. In caz de descompletare, functiile ramase libere se completeaza prin intrunirea votului a jumatate plus unu din numarul membrilor Consiliului Director, in cel mult 30 de zile de la descompletare.
Art. 24. Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale, pentru realizarea scopului si obiectivelor asociatiei, exercitand urmatoarele atributii:

 • prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, situatiile financiare anuale, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei.
 • Incheie acte juridice in numele si pe seamna asociatiei, prin presedinte;
 • Aproba si administreaza patrimoniul asociatiei;
 • Dezbate si aproba actiunile lucrative ale asociatiei;
 • Stabileste cota de contributie in functie de serviciile executate;
 • Admite noi membrii in Asociatie;
 • Deleaga reprezentanti ai Asociatiei ori de cate ori este nevoie;
 • Indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala;

Art. 25. Consiliul Director poate fi alcatuit si din persoane din afara Asociatiei, in limita a cel mult o patrime din componenta sa. Consiliul Director isi poate elabora un regulament intern de functionare.
Art. 26. Consiliul Director delibereaza, in mod valabil, in prezenta a 2/3 din numarul membrilor sai si adopta decizii cu o jumatate plus unu din voturi. Presedintele are drept de veto.
Art. 27.  Consiliul Director se intruneste cel putin o data pe luna sau ori de cate ori nevoile Asociatiei o impun. Convocarea Consiliului Director se face de catre presedinte, iar in lipsa acestuia de inlocuitorul sau, cu cel putin 7 zile inainte de data fixata.
Art. 28. Deliberarile si hotararile Consiliului Director se consemneaza in procese-verbale incheiate cu ocazia fiecarei sedinte.
Art.29.  Membrul consiliului care, intr-o anumita problema supusa hotararii Consilului Director, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendenti sau descendenti, rude in linie colaterala sau afini pana la gradul patru inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.
            Membrul Consiliului care incalca dispozitiile alinetului precedent este raspunzator de daunele cauzate Asociatiei daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.
Art. 30. Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar daca era, pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei autoritati sau institutii publice, daca asociatia are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice.
Art. 31. Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociatiei pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre membrii care nu au luat parte la sedinta Consiliului sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat la cunostiinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.
Art.32. Schimbarea sediului Asociatiei se poate face numai cu intrunirea votului a cel putin trei patrimi din numarul membrilor Consiliului Director.
Art.33. Consiliul Director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie, pentru a exercita atributiile prevazute la art.24 lit. b) si g).
Art. 34. Presedintele reprezinta asociatia in relatiile cu tertii si face parte din membrii fondatori.
Art. 35. Controlul financiar intern al Asociatiei este asigurat de catre o Comisie formata din 3 cenzori, alesi e o perioada de 4 ani si care au urmatoarele sarcini:

 • Verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;
 • Intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;
 • Poate participa la sedintele Adunarii Generale, fara drept de vot;
 • Indeplineste orice atributii prevazute in Statut sau stabilite de Adunarea Generala, in limitele atributilor legale;

Art. 36. Modificarea actului constitutiv si/sau a Statutului Asociatiei se face prin inscrierea modificari in Registrul asociatilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei in a carui circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor legale.
Art.37. Cererea de inscriere a modificarii va fi insotita de Hotararea Adunarii Generale sau dupa caz a Consiliului Director.
Art.38. Membrii asociatiei sunt:

 • Membrii fondatori, care participa la sedinta de constituire, semnand in acest sens actul constitutiv;
 • Membri aderanti, care adera la asociatie dupa data constiturii;
 • Totodata, pot fi numite, de catre Consiliul Director, personalitati care sa primeasca titlul de ’’Membru de Onoare”.

Art.39. Drepturile membrilor asociatiei:

 • Sa voteze, sa aleaga sau sa fie alesi in organele de conducere, putand imputernici maxim de doua ori consecutiv, o persoana sa-l reprezinte;
 • Sa fie delegati la manifestari nationale sau internationale in domeniu;
 • Sa beneficieze de sprijin, asistenta si reprezentare in domeniile ce fac parte din scopul asocierii;

Art.40. Indatoririle membrilor asociatiei:

 • Sa respecte prevederile statutului, hotararile si deciziile organelor reprezentative;
 • Sa participe activ si loial la realizarea scopului si obiectivelor asociatiei;
 • Sa achite cotizatia anuala stabilita la 1 leu RON/cap de ovina, caprina;
 • Sa respecte integral angajamentele asumate si legile statului si sa nu permita nimanui (autoritatilor, patronatului, partidelor sau sindicatelor) imixtiunea in treburile interne ale asociatiei;

Art.41. Pentru abaterea de la Statut, hotarari sau decizii ale organelor de conducere, membrul asociatiei poate fi sanctionat cu: mustrare, avertisment sau excludere. Hotararea de sanctionare se adopta de catre Consiliul Director, cu majoritatea simpla. Membrul asociatiei are dreptul la contestatie in termen de 30 zile. Hotararea Consiliului luata dupa contestatie ramane definitiva.
Art.42. Asociatia poate infiinta societati comerciale. Dividendele obtinute de asociatie din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc in aceleasi societati comerciale, se folosesc in mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei.
Art.43. Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal al persoanei juridice.

CAPITOLUL VII- Relatiile cu autoritatile publice
Art.44. Asociatia prin organele sale va starui pe langa autoritatile administratiei publice locale in vederea sprijinirii activitatilor sale (in temeiul Ordonantei de Guvern nr.26/2000) prin:

 • Punerea la dispozitie, in functie de posiblitati, a unor spatii pentru sedii, in conditiile legii, terenuri pentru pasunat;
 • Atribuirea in functie de posibilitati a unor terenuri in scopul cresterii animalelor, ridicarii de constructii necesare desfasurarii activitatii si subventii pentru crescatorii de animale sau producatori de lapte;

Va starui ca autoritatile administratei publice locale sa intocmeasca, la cererea persoanelor juridice indreptatite, liste de prioritate pentru atribuirea imobilelor prevazute in alineatul precedent;
Art.45. Asociatia va cere autoritatilor publice sa puna la dispozitia sa informatii de interes public, conform legii.
Art.46. In cadrul Camerelor Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, aparatului de lucru al Guvernului, institutiei Avocatului Poporului, autoritatilor administrative autonome, ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale functioneza structuri pentru relatia cu mediul asociativ.
Art.47. Autoritatile publice mentionate la art.46 vor fi consultate de reprezentantii asociatiei care isi desfasoara activitatea in sfera lor de competenta, in vederea stabilirii unor programe sau activitati comune.
Art.48. Dupa constituirea ei, asociatia va solicita autoritatilor administrative autonome, ministere, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice sa fie luata in evidenta acestora, in functie de domeniul in care activeaza.
Art.49. Litigiile nascute in legatra cu aplicarea dispozitiilor prezentului capitol se solutioneza in conformitate cu Legea Contenciosului administrativ nr.29/1990, cu modificari.

CAPITOLUL VII- Dizolarea asociatiei
Art.50. Asociaţia se dizolvă :

 • de drept;
 • prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente;
 • prin hotărârea Adunarii Generale;

Art. 51. – Asociaţia se dizolvă de drept prin:

 • imposibilitatea realizării scopului şi obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 • imposibilitatea constituirii Adunarii Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu prezentul statut, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care Consiliul de administraţie sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie;
 • reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca aceasta nu a fost complinita timp de 3 luni.

Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul Asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.
Art. 52. – Asociaţia se dizolvă prin hotărârea instanţei judecătoreşti competente când:

 • scopul sau activitatea sa au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;
 • realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
 • asociaţia urmăreşte un alt scop decât acela pentru care s-a constituit;
 • asociaţia a devenit insolvabilă;
 • in cazul in care asociatia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmeaza sa desfasoare activitati pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizatii administrative prealabile, aceste activitati nu vor putea fi initiate, decat dupa obtinerea autorizatiilor;

Art.53. Dizolvarea asociatiei prin hotararea Adunarii Generale. In termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, Hotararea Adunarii Generale se depune la judecatorie, pentru a fi inscrisa in Registrul asociatiilor si fundatiilor.
Art.54. In cazul dizolvarii asociatie, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator printr-o procedura prestabilita.
Art.55. Daca in termen de 6 luni de la terminarea lichidarii, lichidatorii nu au reusit sa transmita bunurile in conditiile alineatului precedent, bunurile ramase dupa lichidare vor fi atribuite de instanta competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator. In cazul in care asociatia a fost dizolvata pentru motivele prevazute la primul alineat, bunurile ramase dupa lichidare vor fi preluate de catre stat, prin Ministerul Finantelor sau de comuna sau orasul in a carui raza teritoriala asociatia isi avea sediul, daca aceasta era de interes local.
Art.56. Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului-verbal de predare-primire, daca prin aceasta nu s-a stabilit o data ulterioara.
CAPITOLUL VIII- Lichidarea Asociaţiei
Art. 57. In cazurile de dizolvare prevazuta la art. 51 si 52, lichidatorii vor fi numiti prin insasi hotararea judecatoreasca.
Art.58. Mandatul Consiliului Director inceteaza o data cu numirea lichidatorilor. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice. Reprezentantii permanenti- persoane fizice ale persoanei juridice lichidatoare- trebuie sa fie lichidatori autorizati, in conditiile legii.
Art.59. Imediat dupa intrarea in functie, lichidatorii vor face inventarul si vor incheia un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului.
Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale asociatiei. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii in ordinea datei acestora.
Art.60. Lichidatorii sunt obligati sa continue operatiunile juridice in curs, sa incaseze creantele, sa plateasca creditorii si, daca numerarul este insuficient, sa transforme si restul activului in bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile. Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate in curs.
Art.61. Suma cuvenita creditorului cunoscut care refuza sa primeasca plata creantei sale se va consemna in contul sau. Daca plata creantei nu se poate face imediat sau atunci cand creanta este contestat, lichidarea nu se va declara terminata inainte de a se garanta creditorii.
Art.62. In orice caz, lichidatorii nu pot incheia operatiunile si nu pot remite celor in drept contul gestiunii decat dupa expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii asociatiei.
Art.63. Lichidatorii raspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor. Atat fata de asociatie, cat si fata de fondator, lichidatorii sunt supusi regulilor mandatului.
Art.64. Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in termen de doua luni sa depuna bilantul, registrul jurnal si un memorandum, declarand operatiunile de lichidare la Registrul asociatilor si fundatilor. Publicarea lichidarii se face prin afisarea la usa instantei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul persoana juridica, in termen de doua luni de la terminarea lichidarii.
Art.65. Daca in termen de 30 zile libere de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici o contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat si lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si actele asociatiei si ale lichidarii. Numai dupa aceasta lichidatorii vor fi considerati descarcati si li se va elibera, in acest scop, un act constatator.
Art.66. Contestatiile la bilantul lichidatorilor se pot formula de orice persoana interesata la judecatorie. Toate contestatiile se solutioneaza printr-o singura hotarare. Sentinta pronuntata de judecatorie este executorie si este supusa numai recursului.
Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea Asociatiei din Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.
Art.67. Asociatia isi inceteaza activitatea la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor. Radierea se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, in conditiile prevazute de lege, prin care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate.

CAPITOLUL IX – DISPOZIŢII FINALE
Art. 68. Prezentul statut poate fi modificat cu indeplinirea conditiilor prevazute de lege si de statut. Cererea de inscriere a modificarii va fi insotita de Hotarare aAdunarii Generale, iar in cazul modificarii sediului, de hotararea Consiliului Director.
Prezentul statut este guvernat de legea română. Ïn situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu, prezentul statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.
Toate disputele născute din sau în legătură cu acest statut, inclusiv orice problemă privind interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.
Art.69. Împuterniciţi în vederea desfăşurării procedurii de modificare a Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei sunt oricare dintre următorii: D-nul Mugea Toma, cu datele de identificare de mai sus, sau d-l Avocat Dan-Ioan ONIGA, membru al Baroului Cluj, cu sediul avocatial in Cluj-Napoca
Prezentul statut a fost semnat în 7 (sapte) exemplare originale, astăzi, data atestării sale de către avocat.

Mugea Toma
Irimies Miluta
Nechifor Dan-Aurel
Matei Lucian
Pop Iosif
Bodea Ionel
Pop Nicolae
Pop Petru
Pop Ioan

Pop Ana
Potor Viorel Virgil
Pop Maria
Marinca Liviu
Plesa Viorel
Safta Ioan
Matis Iosif

 

 

 

 

 

 
acasa | consiliul director | membrii | statut | evenimente & targuri | galerie foto | contact
Copyright 2012 Asociatia crescatorilor de ovine si caprine Ijarul